Živí, čerství nebo chlazení / Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání.

  • - - - 0307910010 80: Surmovka čeřitá (Buccinum undatum)
  • - - - 0307910090 80: Ostatní