Ostatní / Lepidla na bázi polymerů čísel 3901 až 3913 nebo na bázi kaučuku.

Deutsch 3 English 3 Nederlands 3 Polski 1

  • - - - - 3506919010 80: Lepidlo na bázi vodné disperze směsi dimerizovaných živic a kopolymeru ethylen a vinyl acetátu (EVA)
  • - - - - 3506919030 80 (0/1) : Dvousložkové epoxidové lepidlo v mikrokapslích dispergovaných v rozpouštědle
  • - - - - 3506919040 80: Akrylové adhesivum citlivé na tlak o tloušťce 0,076 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,127 mm, předkládané v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm, dodávané na odstranitelné vrstvě s počáteční adhezní silou nejméně 15 N/25 mm (stanoveno dle ASTM D3330)
  • - - - - 3506919050 80: Přípravek obsahující: - 15% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60% hmotnostních styren-butadienových kopolymerů nebo styren-isoprenových kopolymerů a - 10% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30% hmotnostních pinenových polymerů nebo pentadienových kopolymerů rozpuštěných v: - methylethylketonu (CAS RN 78-93-3) - heptanu (CAS RN 142-82-5) a - toluenu (CAS RN 108-88-3) nebo lehké alifatické solventní naftě (CAS RN 64742-89-8)
  • - - - - 3506919060 80: Adhezivní materiál pro dočasné spojení waferů ve formě suspenze pevného polymeru v D-limonenu (CAS RN 5989-27-5) s obsahem polymerů 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních
  • - - - - 3506919070 80: Látka k uvolnění dočasného spojení waferů ve formě suspenze pevného polymeru v cyklopentanonu (CAS RN 120-92-3) s obsahem polymerů nejvýše 10 % hmotnostních
  • - - - - 3506919091 10: Ostatní
  • - - - - - 3506919091 80: Technical aerosols that contain hydrofluorocarbons (HFCs) with global warming potential (GWP) of 150 or more
  • - - - - - 3506919099 80: Other