Lité a válcované sklo v tabulích nebo profilované, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 7003120000 10: Tabulové sklo bez drátěné vložky
  • - - 7003120000 80 (4/0) : Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou
  • - - 7003190000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 7003200000 80: Tabulové sklo s drátěnou vložkou
  • - 7003300000 80: Profilované sklo