Uhličitany lithné / Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný.

  • - - - 2836910020 80: Uhličitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích: -|2|mg/kg nebo více arsenu, -|200|mg/kg nebo více vápníku, -|200|mg/kg nebo více chloridů, -|20|mg/kg nebo více železa, -|150|mg/kg nebo více hořčíku, -|20|mg/kg nebo více těžkých kovů, -|300|mg/kg nebo více draslíku, -|300|mg/kg nebo více sodíku, -|200|mg/kg nebo více síranů, stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia
  • - - - 2836910090 80: Ostatní