Uhličitany lithné / Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný.

  • - - - 2836910020 80: Uhličitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích: - 2 mg/kg nebo více arsenu, - 200 mg/kg nebo více vápníku, - 200 mg/kg nebo více chloridů, - 20 mg/kg nebo více železa, - 150 mg/kg nebo více hořčíku, - 20 mg/kg nebo více těžkých kovů, - 300 mg/kg nebo více draslíku, - 300 mg/kg nebo více sodíku, - 200 mg/kg nebo více síranů, stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia
  • - - - 2836910090 80: Ostatní