Ostatní / Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů.

Deutsch 23 Français 7 Hrvatski 1 Magyar 2 Italiano 9 Nederlands 4 Polski 3 Slovenčina 1

  • - - - 3403990010 80: Přípravky na řezání kapalinou na bázi vodných roztoků syntetických polypeptidů
  • - - - 3403990090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o separační…

Dle deklarovaných údajů se jedná o separační olej vyrobený na bázi modifikovaného rostlinného oleje.

Účel použití: jako separační olej při výrobě pohledových betonových ploch nebo panelů, při oddělování železných, plastových nebo dřevěných forem a bednění ve stavebnictví, jako oddělovací prostředek na nákladových plochách automobilů při transportu lepivých materiálů, např. jílů a hlín.

Způsob použití: nanáší se stříkací pistolí nebo štětcem. Složení: metylester řepkového oleje (MEŘO) 85 %, řepkový olej 15 %.

Balení: v kanystrech (10 litrů, 25 litrů), sudech (50 kg, 180 kg) a v kontejnerech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ROSTLINNÉ OLEJE SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO STAVEBNICTVÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o separační…

Dle deklarovaných údajů se jedná o separační olej vyrobený na bázi modifikovaného rostlinného oleje.

Účel použití: jako formový olej při výrobě pohledových betonových ploch nebo panelů, při oddělování železných nebo dřevěných forem a bednění ve stavebnictví, jako oddělovací prostředek na nákladových plochách automobilů při transportu lepivých materiálů, např. jílů, hlín nebo živičných směsí.

Způsob použití: nanáší se stříkací pistolí nebo štětcem. Složení: metylester řepkového oleje (MEŘO) 42 %, řepkový olej 58 %.

Balení: v kanystrech (10 litrů, 25 litrů), sudech (50 kg, 180 kg) a v kontejnerech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ROSTLINNÉ OLEJE SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO STAVEBNICTVÍ