Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů.

 • - - - 3811210010 80: Soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, ve formě roztoku v minerálních olejích
 • - - - 3811210011 80: Dispergátor a inhibitor oxidace obsahující: - o-aminopolyisobutylenfenol (CAS RN 78330-13-9), - více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811210012 80: Dispergační činidlo: - obsahující estery polyisobutenyljantarové kyseliny a pentaerythritolu (CAS RN 103650-95-9), - obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů a - s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811210013 80: Aditiva obsahující: - borované magnesium-(C16-C24)alkylbenzensulfonáty a - minerální oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 250, avšak nejvýše 350, pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811210014 80: Dispergační činidlo: - obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 147880-09-9), - obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů, - s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních,  - s celkovým číslem alkality nižším než 15, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811210015 80: Aditiva složená z: - zincum-bis[bis(tetrapropylenfenyl)] bis(hydrogen-dithiofosfátu) (CAS RN 11059-65-7), - trifenyl-thiofosfátu (CAS RN 597-82-0), - trifenyl-fosfitu (CAS RN 101-02-0) a - minerálních olejů,  pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811210016 80: Detergent: - obsahující vápenatou sůl beta-aminokarbonyl-alkylfenolu (reakční produkt Mannichovy báze alkylfenolu), - obsahující více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů a - s celkovým číslem alkality vyšším než 120, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811210017 80: Aditiva obsahující: - převážně sulfurizovaný diisobutylen, - kalcium-sulfonát, - dialkylaminoalkyl polyisobutylen-sukcinát a - minerální oleje, pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811210018 80: Detergent: - obsahující alkyltoluen-kalcium-sulfonáty s dlouhým řetězcem, - obsahující více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů a - s celkovým číslem alkality vyšším než 310, avšak nejvýše 340, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811210019 80: Aditiva obsahující: - směs na bázi polyisobutylen-sukcinimidu a - více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality vyšším než 40, pro použití při výrobě mazacích oleju
 • - - - 3811210020 80: Aditiva pro mazací oleje, na bázi komplexních organických sloučenin molybdenu, ve formě roztoku v minerálním oleji
 • - - - 3811210025 80: Aditiva obsahující: - kopolymer alkyl(C8-18)polymethakrylátu s N-[3-(dimethylamino)propyl]methakrylamidem, o průměrné molekulové hmotnosti (Mw) vyšší než 10 000, avšak nejvýše 20 000, a - více než 15 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811210027 80: Aditiva obsahující: - 20 % hmotnostních nebo více kopolymeru ethylenu a propylenu chemicky modifikovaného skupinami sukcinanhydridu zreagovaného s 4-(4-nitrofenylazo)anilinem a 3-nitroanilinem a - minerální oleje, pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811210030 80: Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje a složené z vápenatých solí produktů reakce polyisobutylenových substituentů fenolu s kyselinou salicylovou a formaldehydem, které se používají jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením
 • - - - 3811210033 80: Aditiva obsahující: - vápenaté soli produktů reakce heptylfenolu s formaldehydem (CAS RN 84605-23-2) a - minerální oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 40, avšak nejvýše 100, pro výrobu mazacích olejů nebo přealkalizovaných detergentů pro použití v mazacích olejích
 • - - - 3811210035 80: Aditiva obsahující: - o-aminopolyisobutylenfenol (CAS RN 78330-13-9), - polyisobutylensukcinimid (CAS RN 84605-20-9), - alkenylimidazolin (CAS RN 68784-17-8), - nonanoátované deriváty difenylaminu (CAS RN 36878-20-3 a CAS RN 27177-41-9) a - více než 30 %, avšak nejvýše 45 % hmotnostních minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811210037 80: Aditiva obsahující: - kopolymer styrenu a maleinanhydridu esterifikovaný alkoholy C4-C20, modifikovaný aminopropylmorfolinem, a - více než 50 %, avšak nejvýše 75 % hmotnostních minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811210045 80: Aditiva obsahující: - kopolymer (C8-18) alkyl methakrylátu a  N-[3-(dimethylamino)propyl]methakrylamidu, - kopolymer ethylenu a propylenu, - kopolymer ethylen-propylenu, chemicky modifikovaný  sukcinanhydridem, 4-(4-nitrofenyl) anilinem a 3-nitroanilinem, a - více než 15 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních minerálních olejů, též s obsahem methakrylového polymeru snižujícího bod tuhnutí, pro výrobu mazacích olejů
 • - - - 3811210048 80: Aditiva obsahující:  - přealkalizované alkyl(C20-24)benzensulfonáty hořčíku (CAS RN 231297-75-9) a - více než 25 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,  s celkovým číslem alkality (TBN) více než 350, avšak nejvýše 450, pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811210050 80: Aditiva do mazacích olejů - na bázi alkyl(C16-24)benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0), - obsahující minerální oleje, používané jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením
 • - - - 3811210053 80: Aditiva obsahující: - přealkalizovaný ropný sulfonát vápenatý (CAS 68783-96-0) s obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních a - více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálního oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 420, pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811210055 80: Aditiva obsahující: - polypropylbenzensulfonát vápenatý s nízkým číslem alkality (CAS RN 75975-85-8) a - více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 10, avšak nejvýše 25, pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811210060 80: Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje, - na bázi benzensulfonátu substituovaného polypropylenylem vápenatým (CAS RN 75975-85-8) v množství 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních, - s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením
 • - - - 3811210063 80: Aditiva obsahující: - přealkalizovanou směs ropného sulfonátu vápenatého (CAS RN 61789-86-4) a syntetického alkylbenzensulfonátu vápenatého (CAS RN 68584-23-6 a CAS RN 70024-69-0) s celkovým obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních a - více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů,  s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811210065 80: Aditiva obsahující: - směs na bázi polyisobutylensukcinimidu (CAS RN 160610-76-4) a - více než 35 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů, s obsahem síry vyšším než 0,7 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, sčíslem alkality vyšším než 8, pro použití při výrobě mazacích olejů
 • - - - 3811210070 80: Aditiva do mazacích olejů - obsahující polyisobutylensukcinimid vzniklý reakcí polyethylenpolyaminů s polyisobutenylsukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9), - obsahující minerální oleje, - s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,25 % hmotnostních, - s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 20, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením
 • - - - 3811210073 80: Aditiva obsahující: - borované sloučeniny sukcinimidu (CAS RN 134758-95-5) - minerální oleje a - s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 40, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811210075 80: Aditiva obsahující: - kalcium-dialkyl(C10-C14)benzensulfonáty, - více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality (TBN) nejvýše 10, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811210077 80: Protipěnivostní aditiva sestávající z: - kopolymeru 2-ethylhexylakrylátu a ethylakrylátu a - více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 80 % hmotnostních minerálních olejů pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811210080 80: Aditiva obsahující: - sukcinimid polyisobutylenu a aromatického polyaminu, - více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s obsahem dusíku více než 0,6 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,9 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811210083 80: Aditiva: - obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9), - obsahující více než 31,9 %, avšak nejvýše 43,3 % hmotnostních minerálních olejů, - s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních a - s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 20, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811210085 80: Aditiva, - obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 45 % hmotnostních minerálních olejů, - na bázi směsi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu, též s oxidem uhličitým, druhu používaného při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje
 • - - - 3811210090 80 (0/1) : Ostatní