Mořčáci (Dicentrarchus spp.) / Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0303841000 80: Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)
  • - - - 0303849000 80: Ostatní