Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbiny.

  • - - - - - - - 2710198110 80: Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující: - 90 % hmotnostních nebo vice nasycených uhlovodíků a - nejvýše 0,03 % hmotnostních síry, s indexem viskozity 80 nebo vyšším
  • - - - - - - - 2710198190 80: Ostatní