Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče, škrabky, motyky, vidle a hrábě; sekery, sekáčky na větve a podobné sekací nástroje; zahradnické nůžky a prořezávače stromů všech druhů; kosy, srpy, dlouhé nože na řezání sena nebo slámy, nůžky na střihání keřů, dřevorubecké klíny a ostatní ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví.

Deutsch 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 8201100000 80: Rýče a lopaty
  • - 8201300000 80 (0/2) : Krumpáče, škrabky, motyky a hrábě
  • - 8201400000 80: Sekery, sekáčky na větve a podobné sekací nástroje
  • - 8201500000 80: Zahradnické nůžky a podobné jednou rukou ovládané prořezávače stromů a nůžky (včetně nůžek na drůbež)
  • - 8201600000 80: Nůžky na střihání keřů, oběma rukama ovládané prořezávače stromů a podobné oběma rukama ovládané nůžky
  • - 8201900000 80 (0/1) : Ostatní ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví