Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné víno, hruškové víno, medovina,saké); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Deutsch 3 Polski 2 Slovenščina 2

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 2206001000 80: Matolinové víno
 • - 2206003100 10: Ostatní
 • - - 2206003100 20: Šumivé
 • - - - 2206003100 80: Jablečné a hruškové víno
 • - - - 2206003900 80 (0/8) : Ostatní
 • - - 2206005100 10: Jiné než šumivé, v nádobách o obsahu
 • - - - 2206005100 20: Nepřesahujícím 2 litry
 • - - - - 2206005100 80: Jablečné víno a hruškové víno
 • - - - - 2206005900 80 (0/27) : Ostatní
 • - - - 2206008100 10: Převyšujícím 2 litry
 • - - - - 2206008100 80: Jablečné a hruškové víno
 • - - - - 2206008900 80 (0/5) : Ostatní