Dráty / Wolfram a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu.

  • - - - 8101960010 80 (0/1) : Wolframový drát obsahující 99|% hmotnostních nebo více wolframu -|s maximálním příčným průřezem 50|µm, -|o odporu 40|ohmů nebo vyšším, avšak nejvýše 300|ohmů na délce 1|metru, typu používaného při výrobě vyhřívaných předních oken pro automobily
  • - - - 8101960020 80: Wolframový drát: -|obsahující 99,95|% hmotnostních nebo více wolframu a -|s maximálním příčným průřezem nejvýše 1,02|mm
  • - - - 8101960090 80: Ostatní