2 050 mm nebo větší / O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm.

  • - - - - - 7208529110 80: Z nelegované oceli vyjma nástrojové oceli
  • - - - - - 7208529190 80: Ostatní