Chlorid draselný / Minerální nebo chemická hnojiva draselná.

  • - - 3104201000 80: O obsahu draslíku vyjádřeného jako K@2O nepřesahujícím 40|% hmotnostních v sušině
  • - - 3104205000 80: O obsahu draslíku vyjádřeného jako K@2O převyšujícím 40|% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 62|% hmotnostních v sušině
  • - - 3104209000 80 (0/1) : O obsahu draslíku vyjádřeného jako K@2O převyšujícím 62|% hmotnostních v sušině