Ostatní / Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 k této kapitole; syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované.

Deutsch 2 English 4 Français 1

  • - - 3204900010 80: Barvivo C.I Solvent Yellow 172 (také známé jako C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I Solvent Yellow 172 (také známého jako C.I. Solvent Yellow 135) 90 % hmotnostních nebo vyšším
  • - - 3204900020 80: Přípravky založené na barvivu C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) v ropných destilátech, hydrogenovaných lehkých naftenických (CAS RN 64742-53-6), obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních barviva C.I. Solvent Red 175
  • - - 3204900090 80: Ostatní