Ostatní / Fosfidy, chemicky definované i nedefinované, kromě ferofosforu; ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů.

  • - - - 2853909020 80: Fosfin (Fosfan) (CAS RN 7803-51-2)
  • - - - 2853909090 80: Ostatní