Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více.

Deutsch 1 English 2 Español 1 Italiano 1 Nederlands 7 Polski 6 Slovenčina 3

  • - - 2207100012 10: Výrobky získané ze zemědělských produktů ze seznamu v Příloze I k Smlouvě o fungování Evropské unie
  • - - - 2207100012 20: Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376
  • - - - - 2207100012 80: k použití jako palivo
  • - - - - 2207100017 80: k jinému použití
  • - - - 2207100019 80: Ostatní
  • - - 2207100090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalnou směs alkoholové vůně s obsahem etylalkoholu minimálně 90 % obj. a s přídavkem denatonium benzoáte (Bitrex) v množství 20 mg/laa, isopropylalkoholu (IPA) v množství 10 ml/laa a tenzidu v množství 6 ml/laa (0,75 % hmot.).

Účel použití: nemrznoucí směs do ostřikovačů. Balení: ISO kontejnery, železniční cisterny, autocisterny.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA BEZBARVÉ SMĚSI ETHANOL PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalnou směs alkoholové vůně s obsahem ethanolu minimálně 90 % obj. a s přídavkem denatonium benzoáte (Bitrex) v množství 20 mg/laa, methylethylketonu (MEK) v množství 10 ml/laa a tenzidu v množství 6 ml/laa (0,75 % hmot.).

Účel použití: nemrznoucí směs do ostřikovačů. Balení: ISO kontejnery, železniční cisterny, autocisterny.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA BEZBARVÉ ETHANOL PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY