Ostatní / Tabák, neodřapíkovaný.

Svenska 2

  • - - - 2401109511 10: Tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured)
  • - - - - 2401109511 20: Tabák typu Kentucky
  • - - - - - 2401109511 80: Též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR za 100 kg/net, určený k použití jako plnivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00
  • - - - - - 2401109519 80: Ostatní
  • - - - - 2401109521 10: Ostatní
  • - - - - - 2401109521 80: Též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR za 100 kg/net, určený k použití jako plnivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00
  • - - - - - 2401109529 80: Ostatní
  • - - - 2401109591 10: Ostatní tabák
  • - - - - 2401109591 80: Též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR za 100 kg/net, určený k použití jako plnivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00
  • - - - - 2401109599 80: Ostatní