V hodnotě nepřesahující 22 € za 100 kg čisté hmotnosti.

  • - - - - - 2009901110 80: S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30|% hmotnostních
  • - - - - - 2009901190 80: Ostatní