Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 5510110000 10: Obsahující 85 % hmotnostních nebo více umělých střižových vláken
  • - - 5510110000 80: Jednoduché nitě
  • - - 5510120000 80: Násobné (skané) nebo kablované nitě
  • - 5510200000 80: Ostatní nitě, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy
  • - 5510300000 80: Ostatní nitě, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou
  • - 5510900000 80: Ostatní nitě