Z ovsa / Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené.

  • - - - 1104224000 80: Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná
  • - - - 1104225000 80: Perlovitá
  • - - - 1104229500 80: Ostatní