S obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních.

Dansk 1 Deutsch 3 Français 1 Nederlands 1

  • - - - - 2007911010 80: Obsahující méně než 70 % hmotnostních cukru
  • - - - - 2007911090 80: Ostatní