Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 1806100000 80 (4/2) : Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
  • - 1806200000 80 (7/2) : Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2|kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu převyšujícím 2|kg
  • - 1806310000 10 (0/3) : Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách
  • - - 1806310000 80: Plněné
  • - - 1806320000 80 (2/0) : Neplněné
  • - 1806900000 80 (11/1) : Ostatní