Obsahující 0,6 % hmotnostních nebo více uhlíku.

Slovenščina 1

  • - - - 7217109010 80: Z nelegované oceli, jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 3 mm
  • - - - 7217109090 80: Ostatní