Kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 1513110000 10: Kokosový olej (olej z kopry) a jeho frakce
  • - - 1513110000 80 (4/0) : Surový olej
  • - - 1513190000 80 (8/0) : Ostatní
  • - 1513210000 10: Olej z palmových jader nebo babassuový olej a jejich frakce
  • - - 1513210000 80 (4/0) : Surový olej
  • - - 1513290000 80 (8/0) : Ostatní