Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho).

  • - - - 0305410010 80: Losos obecný (atlantský) (Salmo salar)
  • - - - 0305410090 80: Ostatní