Ostatní / Ostatní organicko-anorganické sloučeniny.

Deutsch 1

 • - - - - 2931399008 80: Natrium-diisobutyldithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6) ve vodném roztoku
 • - - - - 2931399013 80: Trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2)
 • - - - - 2931399023 80: Di-terc-butylfosfan (CAS RN 819-19-2)
 • - - - - 2931399025 80: (Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)
 • - - - - 2931399028 80: Kyselina N-(fosfonomethyl)iminodioctová (CAS RN 5994-61-6)
 • - - - - 2931399030 80: Kyselina bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinová (CAS RN 83411-71-6)
 • - - - - 2931399040 80: Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)
 • - - - - 2931399043 80: Směs isomerů 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonanu a 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonanu
 • - - - - 2931399048 80: Tetrabutylfosfoniumacetát, ve formě vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4)
 • - - - - 2931399055 80: Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propionová (CAS RN 14657-64-8)
 • - - - - 2931399057 80: Trimethyl-fosfonoacetát (CAS RN 5927-18-4)
 • - - - - 2931399090 80: Ostatní