Ostatní / Ostatní organicko-anorganické sloučeniny.

 • - - 2931900003 80: Butylethylmagnesium|(CAS RN 62202-86-2), ve formě roztoku v heptanu
 • - - 2931900005 80: Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e)ke kapitole 29|KN
 • - - 2931900015 80: Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan obsahující nejvýše 4,9|% hmotnostních (cyklopentadienyl)trikarbonylmanganu (CAS RN 12108-13-3)
 • - - 2931900018 80: Methyltris(2-pentanonoximato)silan|(CAS RN 37859-55-5)
 • - - 2931900020 80: Ferrocen (CAS|RN|102-54-5)
 • - - 2931900033 80: Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium|(CAS RN 220492-55-7)
 • - - 2931900035 80: N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorfenyl)borát|(CAS RN 118612-00-3)
 • - - 2931900045 80: Tri(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan|(CAS RN 37859-57-7)
 • - - 2931900050 80: Trimethylsilan|(CAS RN 993-07-7)
 • - - 2931900053 80: Trimethylboran (CAS RN 593-90-8)
 • - - 2931900060 80: (4-Chlor-2-fluor-3-methoxyfenyl)boronová kyselina (CAS|RN|944129-07-1)
 • - - 2931900063 80: Chlorethenyldimethylsilan (CAS|RN|1719-58-0)
 • - - 2931900065 80: Bis(4-terc-butylfenyl)jodonium-hexafluorfosfát (CAS|RN|61358-25-6)
 • - - 2931900067 80: Dimethylbis(oleoyloxy)stannan (CAS|RN|3865-34-7)
 • - - 2931900070 80: (4-Propylfenyl)boronová kyselina (CAS|RN|134150-01-9)
 • - - 2931900090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemickou sloučeninu - organický silan (100% organosilane). Produkt slouží jako pomocné činidlo pro vytvoření krycího filmu na kamenných podlahách. Zboží je dodáváno v plechovkách po 4 nebo 16 litrech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY V PLECHOVKÁCH PRO PODLAHY K OCHRANĚ

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemickou sloučeninu - organický silan (100% organosilane). Produkt slouží jako pomocné činidlo pro krycí film pro kamenné podlahy. Zboží je ve formě čiré kapaliny a je dodáváno v plechovkách po 4 nebo 16 litrech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA V PLECHOVKÁCH

Dle údajů deklarovaných v doprovodné dokumentaci…

Dle údajů deklarovaných v doprovodné dokumentaci se jedná o čistou (100%) chemickou látku 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane.

CAS RN: 2530-83-8 Skupenství: kapalina Barva: světle slaměný odstín Zápach: charakteristický Použití: k výrobě tmelu či jako izolační elektrochemický materiál.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY CHEMICKÉ VÝROBKY

Dle údajů deklarovaných v doprovodné dokumentaci…

Dle údajů deklarovaných v doprovodné dokumentaci se jedná o čistou (100%) chemickou látku 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane.

CAS RN: 2530-83-8 Skupenství: kapalina Barva: světle slaměný odstín Zápach: charakteristický Použití: k výrobě tmelu či jako izolační elektrochemický materiál.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY CHEMICKÉ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu formylmethylentrifenylfosforan. Chemický vzorec: C20H17OP Účel použití: pro výrobu farmaceutik Charakteristika: béžový krystalický prášek Balení: skleněná lahvička 15 g

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ VÝROBKY FARMACEUTICKÉ VÝROBKY