Ostatní / Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2918994000 80: 2,6-Dimethoxybenzoová kyselina; dikamba (ISO); fenoxyacetát sodný
  • - - - 2918999000 80 (21/0) : Ostatní