Ostatní / Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

English 2 Español 1

 • - - - - 2918999010 80: Epoxycyklohexylmetyl 3,4-epoxycyclohexankarboxylát (CAS RN 2386-87-0)
 • - - - - 2918999013 80: 3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chloride (CAS RN 24487-91-0)
 • - - - - 2918999015 80: Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)
 • - - - - 2918999018 80: Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)
 • - - - - 2918999020 80: Methyl-3-methoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)
 • - - - - 2918999023 80: 1,8-Dihydroxyanthrachinon-3-karboxylová kyselina (CAS RN 478-43-3)
 • - - - - 2918999025 80: Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)
 • - - - - 2918999027 80: Ethyl-3-ethoxypropionát (CAS RN 763-69-9)
 • - - - - 2918999030 80: Methyl 2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2)
 • - - - - 2918999035 80: p-Anisová kyselina (CAS RN 100-09-4)
 • - - - - 2918999040 80: Kyselina trans-4-hydroxy-3-methoxyskořicová (CAS RN 1135-24-6)
 • - - - - 2918999045 80: 4-Methylkatechol-dimethyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)
 • - - - - 2918999050 80: Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)
 • - - - - 2918999055 80: Stearyl glycyrrhetinát (CAS RN 13832-70-7)
 • - - - - 2918999060 80: Kyselina 3,4,5-trimethoxybenzoová (CAS RN 118-41-2)
 • - - - - 2918999065 80: Octová kyselina, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy] -, amonná sůl (CAS RN 908020-52-0)
 • - - - - 2918999070 80: Allyl-[(3-methylbutoxy)acetát] (CAS RN 67634-00-8)
 • - - - - 2918999075 80: Kyselina 3,4-dimethoxybenzoová (CAS RN 93-07-2)
 • - - - - 2918999080 80: Natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoát, (CAS RN 62476-59-9)
 • - - - - 2918999085 80: Trinexapak-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší
 • - - - - 2918999090 80 (0/1) : Ostatní