Ostatní / Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje.

Español 2

Dle údajů žadatele se jedná o meruňkový destilát,…

Dle údajů žadatele se jedná o meruňkový destilát, vyrobený z doslazovaného meruňkového pyré, bez přidání aromatických látek, obsahující 71,8 % obj. ethanolu.

Popis vzorku: čirá bezbarvá kapalina, s pachem charakteristickým pro meruňkový destilát. Deklarovaný účel použití: k přímé spotřebě jako nápoj a k výrobě meruňkovice o požadované koncentraci ethanolu pouhým naředěním destilovanou vodou a stáčením do lahví.

Zboží bude dováženo v cisternách.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JINÉ NEŽ BALENÉ PRO DROBNÝ PRODEJ CUKRY MERUŇKY JAKO KAPALINA BEZBARVÉ ETHANOL LIHOVINY, DESTILÁTY