Ostatní / Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy).

  • - - - - 2933499025 80: Klochintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2) pro použití při přípravě herbicidů
  • - - - - 2933499030 80: Chinolin (CAS RN 91-22-5)
  • - - - - 2933499035 80: [1-(4-Benzyloxy-benzyl)-2-cyklobutylmethyl-oktahydro-isochinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3)
  • - - - - 2933499040 80: Isochinolin (CAS RN 119-65-3)
  • - - - - 2933499070 80: 8-Chinolinol (CAS RN 148-24-3)
  • - - - - 2933499080 80: Ethyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 100276-65-1)
  • - - - - 2933499090 80: Ostatní