Ostatní / Aromatické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

English 1

 • - - - 2909309010 80: 2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)
 • - - - 2909309015 80: {[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzen (CAS RN 1092536-54-3)
 • - - - 2909309020 80: 1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)
 • - - - 2909309025 80: 1,2-Difenoxyethan (CAS RN 104-66-5) ve formě prášku nebo ve vodné disperzi obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních 1,2-difenoxyethanu
 • - - - 2909309030 80: 3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)
 • - - - 2909309040 80: 1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)
 • - - - 2909309050 80: 1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)
 • - - - 2909309060 80: 1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)
 • - - - 2909309070 80: O,O,O-1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8)
 • - - - 2909309080 80: Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší
 • - - - 2909309090 80: Ostatní