Ostatní / Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích.

Deutsch 9 English 1 Français 1 Magyar 4

  • - - 7308905100 10: Výhradně nebo hlavně z plechu
  • - - - 7308905100 80: Panely sestávající ze dvou stěn z profilovaného (žebrovaného) plechu s izolační výplní
  • - - - 7308905900 80 (0/17) : Ostatní
  • - - 7308909800 80 (0/7) : Ostatní