Ostatní / Dráty z ostatní legované oceli.

  • - - 7229902000 80: Z rychlořezné oceli
  • - - 7229905000 80: Obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu
  • - - 7229909000 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o drát válcovaný…

Dle deklarovaných údajů se jedná o drát válcovaný za tepla ve svitcích z legované oceli určený pro další zpracování tažením za studena.

Jedná se o surový polotovar určený na další zpracování drátu tažením za studena na menší průměry.

Po zpracování drátu možno použít ve stavebnictví jako výztužné prvky, k vázání, k výrobě drátěného programu apod.

Balení: svitek s vnitřním průměrem 800 mm, vnějším průměrem 1200 mm, o hmotnosti 1000 - 2500 kg.

Svitek je svázán 4 - 6 vázacími dráty nebo vázací páskou.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: LEGOVANÁ OCEL DRÁTY K VÝROBĚ PRO STAVEBNICTVÍ