Ostatní / Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů.

  • - - - - - - 3302102910 80: Obsahující 70|% hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
  • - - - - - - 3302102990 80: Ostatní