Ostatní / Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, neplátované, nepokovené ani nepotažené.

  • - - - 7211290011 10: O šířce převyšující 500 mm
  • - - - - 7211290011 80: Elektroplechy
  • - - - - 7211290019 80: Ostatní
  • - - - 7211290091 10: O šířce nepřesahující 500 mm
  • - - - - 7211290091 80: Elektroplechy
  • - - - - 7211290099 80: Ostatní