Ostatní / Ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů.

Deutsch 1 Italiano 1 Polski 5

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o olej s vysokou viskozitou, který se vyrábí se zbytků vakuové destilace ropy.

Tyto zbytky jsou dále deasfaltovány a extrahovány pomocí furfuralu. Podíl aromatických složek je nižší než 50 % hmotnostních.

Produkt se používá jako přísada do gumárenské směsi při výrobě pneumatik (změkčovadlo). Napomáhá ke snadnějšímu zpracování pryže, což vylepšuje mechanický výkon po vulkanizaci a zároveň zlepšuje vlastnosti pryže a fungování pneumatiky za studena.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OLEJE

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs obsahující…

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs obsahující 92 % obj. extraktu derivátu ropy a 8 % obj. parafinického minerálního oleje.

Z předložené dokumentace vyplývá, že hmotnost aromatických složek výrazně převládá nad hmotností nearomatických složek.

Podstatný rys této směsi dávají aromatické extrakty obsahující aromatické uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně přes C30.

Vzhled: hnědá vizkózní kapalina. Začátek destilace: 380°C; hustota při 15°C: 986,6 (kg/m3). Použití: v gumárenském průmyslu jako změkčovač.

Balení: 1000 l kontejnery, autocisterny.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI UHLOVODÍKY DERIVÁTY MINERÁLNÍ OLEJE