Ostatní / Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; ostatní anorganické zásady; ostatní oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů.

  • - - 2825901100 10: Oxid, hydroxid a peroxid vápenatý
  • - - - 2825901100 80: Hydroxid vápenatý o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší počítáno v sušině, ve formě částic, z nichž:- nejvýše 1 % hmotnostní má velikost částic převyšující 75 mikrometrů a- nejvýše 4 % hmotnostní mají velikost částic menší než 1,3 mikrometrů
  • - - - 2825901900 80: Ostatní
  • - - 2825902000 80: Oxid a hydroxid beryllnatý
  • - - 2825904000 80 (2/0) : Oxidy a hydroxidy wolframu
  • - - 2825906000 80: Oxid kademnatý
  • - - 2825908500 80 (2/0) : Ostatní