Ostatní / Z ostatních plastů / Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály.

Deutsch 12 Français 3 Hrvatski 1

  • - - - - - 3920992835 80: Polyetherimidové listy, balené v rolích, s - tloušťkou 5 µm nebo větší, avšak nejvýše 14 µm, - šířkou 478 mm nebo větší, avšak nejvýše 532 mm, - pevností v tahu při přetržení 78 MPa nebo větší (podle metody JIS C-2318 při tloušťce fólie 50 µm), - prodloužením při přetržení 50 % nebo větším (podle metody JIS C-2318 při tloušťce fólie 50 µm), - teplotou propustnosti skla (Tg) 226 °C, - teplotou 180 °C při nepřetržitém provozu (podle metody UL-746 B při tloušťce fólie 50 µm), - hořlavostí VTM-0 (podle metody UL 94 při tloušťce fólie 25 µm)
  • - - - - - 3920992840 80: Polymerní film obsahující následující monomery: - poly (tetramethylenetherglykol), - bis (4-izokyanotocyklohexyl) methan, - 1,4-butandiol nebo 1,3-butandiol, - o tloušťce 0,25 mm nebo větší, avšak nejvýše  5,0 mm, - s pravidelně vytlačeným vzorem na povrchu - a pokrytý krycím listem
  • - - - - - 3920992845 80: Průhledný polyuretanový film, na jedné straně metalizovaný: - s leskem více než 90 stupňů podle metody ASTM D2457 - pokrytý na metalizované straně vrstvou přilnavou za tepla sestávající z kopolymeru polyethylenu/polypropylenu - pokrytý na druhé straně ochranným filmem z polyethylentereftalátu - s celkovou tloušťkou větší než 204 µm, avšak nejvýše 244 µm
  • - - - - - 3920992850 80: Termoplastický polyurethanový film o tloušťce 250 μm nebo větší, ale ne více než 350 μm, na jedné straně pokrytý stahovatelnou ochrannou folií
  • - - - - - 3920992855 80: Termoplastický vytlačovaný polyurethanový film:  - který není samolepící, - jehož index žluté je nižší než 1,0 nebo vyšší, nejvýše však 2,5 mm pro 10 mm vrstvené filmy (dle zkušební metody ASTM E 313-10), - o propustnosti světla vyšší než 87 % pro 10 mm vrstvené filmy (dle zkušební metody ASTM D 1003-11), - o celkové tloušťce 0,38 mm nebo větší, avšak nejvýše 7,6 mm, - o šířce 99 cm nebo větší, nejvýše však 305 cm, používaný při výrobě vrstveného bezpečnostního skla
  • - - - - - 3920992865 80: Matná, termoplastická polyurethanová fólie v rolích: - o šířce 1640 mm ± 10 mm, - o lesku 3,3 stupně nebo větším, avšak nejvýše 3,8 stupně (podle metody ASTM D2457), - o drsnosti povrchu 1,9 Ra nebo větší, avšak nejvýše 2,8 Ra (podle metody ISO 4287), - o tloušťce více než 365 µm, avšak nejvýše 760 µm, - o tvrdosti 90 ± 4 (podle metody Shore A (ASTM D2240)), - s prodloužením do přetržení 470 % (podle metody EN ISO 527)
  • - - - - - 3920992870 80: Role fólie z epoxidové pryskyřice s vodivými vlastnostmi, zahrnující: - mikrokuličky s kovovým povrchem, též ve slitině se zlatem, - přilnavou vrstvu, - ochrannou silikonovou nebo poly(ethylentereftalátovou) vrstvu na jedné straně, - ochrannou poly(ethylentereftalátovou) vrstvu  na druhé straně a - o šířce 5 cm nebo větší, avšak nejvýše 100 cm a - o délce nejvýše 2 000 m
  • - - - - - 3920992875 80: Termoplastická polyurethanová fólie v rolích: - o šířce více než 900 mm, avšak nejvýše 1016 mm, - matovaná, - o tloušťce 0,43 mm ± 0,03 mm, - s prodloužením do přetržení 420 % nebo větším, avšak nejvýše 520 %, - s pevností v tahu 55 N/mm$2 ± 3 N/mm2 (podle metody EN ISO 527), - o tvrdosti 90 ± 4 (podle metody Shore A [ASTM D2240]), - o vlnitosti 6,35 mm, - o rovinnosti 0,025 mm
  • - - - - - 3920992890 80 (0/2) : Ostatní

Dle údajů žadatele se jedná o silikonovou…

z plastu; těsnění; bezbarvé; fólie; podlahové krytiny; silikony;…

Dle údajů žadatele se jedná o silikonovou pryž. Popis dodaného vzorku: Pásek z bezbarvého ohebného plastu, bez lepidla, bez kombinace s jinými materiály; o rozměrech cca 23 mm x 320 mm a tloušťce 3 mm.

Dodán v náhradním balení (plastový sáček). Deklarované složení zboží a účel použití: Fólie je vyrobena ze silikonového kaučuku.

Výrobek má všeobecné použití, například jako ploché těsnění nebo podlahovina, je odolný vůči vyšším teplotám.

Balení: V rolích - prodejní jednotka je 1 m² nebo 1 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU TĚSNĚNÍ BEZBARVÉ FÓLIE PODLAHOVÉ KRYTINY SILIKONY VÍCEÚČELOVÝ