Ostatní / Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů, v primárních formách; ostatní vinylové polymery v primárních formách.

Deutsch 1

  • - - - 3905991000 80: Poly(vinyl formal) v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) k této kapitole o molekulové hmotnosti 10 000 nebo vyšší, avšak nepřesahující 40 000 a obsahující: - 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 13 % hmotnostních acetylových skupin vyjádřených jako vinylacetát a - 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,5 % hmotnostních hydroxylových skupin vyjádřených jako vinylalkohol
  • - - - 3905999000 80 (9/0) : Ostatní