Ostatní / Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů, v primárních formách; ostatní vinylové polymery v primárních formách.

  • - - - 3905991000 80: Poly(vinyl formal) v jedné z forem uvedených v poznámce|6|písm.|b) k této kapitole o molekulové hmotnosti 10|000|nebo vyšší, avšak nepřesahující 40|000|a obsahující: -|9,5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 13|% hmotnostních acetylových skupin vyjádřených jako vinylacetát a -|5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,5|% hmotnostních hydroxylových skupin vyjádřených jako vinylalkohol
  • - - - 3905999000 80 (9/0) : Ostatní