Ostatní / Sloučeniny s aminovou funkcí.

Deutsch 1

  • - - - - 2921599010 80: Směs izomerů 3,5-diethyltoluendiaminu
  • - - - - 2921599030 80: Dihydrochlorid 3,3'-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)
  • - - - - 2921599040 80: Kyselina 4,4'-diaminostilben-2,2'-disulfonová (CAS RN 81-11-8)
  • - - - - 2921599060 80: (2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)
  • - - - - 2921599070 80: Tris(4-aminofenyl)methan (CAS RN 548-61-8)
  • - - - - 2921599090 80: Ostatní