Ostatní / Ropné pryskyřice, kumaron-indenové pryskyřice, polyterpeny, polysulfidy, polysulfony a ostatní výrobky specifikované v poznámce 3 k této kapitole, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách.

  • - - - - 3911901910 80: Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-4,4'-bifenylen)
  • - - - - 3911901920 80: Sada dvou složek v objemovém poměru 1:1, po smísení určená k výrobě teplem tvrditelného polydicyklopentadienu, přičemž obě složky obsahují: -|83|% hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindenu (dicyklopentadienu), -|syntetický kaučuk a -|též obsahují 7|% hmotnostních nebo více |tricyklopentadienu a každá jednotlivá složka obsahuje: -|buď aluminium-alkylovou sloučeninu, -|nebo organický komplex wolframu -|nebo organický komplex molybdenu
  • - - - - 3911901930 80: Kopolymer ethyleniminu a ethylenimindithiokarbamátu, ve vodném roztoku hydroxidu sodného
  • - - - - 3911901940 80: m-Xylenformaldehydová pryskyřice
  • - - - - 3911901950 80: Polykarboxylát sodné soli 2,5-furandionu a 2,4,4-trimethylpentenu ve|formě prášku
  • - - - - 3911901960 80: Formaldehyd, polymer s 1,3-dimethylbenzenem a terc-butylfenolem (CAS RN 60806-48-6)
  • - - - - 3911901970 80: Přípravek s|obsahem látek: -|kyselina kyanatá, C,C'-((1-methylethyliden)di-4,1-fenylen)ester, homopolymer (CAS RN 25722-66-1),| -|1,3-bis(4-kyanofenyl)propan (CAS RN 1156-51-0),| -|v|roztoku butanonu (CAS RN 78-93-3) o obsahu méně než 50|% hmotnostních
  • - - - - 3911901990 80: Ostatní