Ostatní / Ropné pryskyřice, kumaron-indenové pryskyřice, polyterpeny, polysulfidy, polysulfony a ostatní výrobky specifikované v poznámce 3 k této kapitole, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách.

Deutsch 5 Français 1 Polski 13 Slovenščina 2

  • - - - - 3911901910 80: Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-4,4'-bifenylen)
  • - - - - 3911901920 80: Sada dvou složek v objemovém poměru 1:1, po smísení určená k výrobě teplem tvrditelného polydicyklopentadienu, přičemž obě složky obsahují: - 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindenu (dicyklopentadienu), - syntetický kaučuk a - též obsahují 7 % hmotnostních nebo více  tricyklopentadienu a každá jednotlivá složka obsahuje: - buď aluminium-alkylovou sloučeninu, - nebo organický komplex wolframu - nebo organický komplex molybdenu
  • - - - - 3911901930 80: Kopolymer ethyleniminu a ethylenimindithiokarbamátu, ve vodném roztoku hydroxidu sodného
  • - - - - 3911901940 80: m-Xylenformaldehydová pryskyřice
  • - - - - 3911901950 80: Polykarboxylát sodné soli 2,5-furandionu a 2,4,4-trimethylpentenu ve formě prášku
  • - - - - 3911901960 80: Formaldehyd, polymer s 1,3-dimethylbenzenem a terc-butylfenolem (CAS RN 60806-48-6)
  • - - - - 3911901970 80: Přípravek s obsahem látek: - kyselina kyanatá, C,C'-((1-methylethyliden)di-4,1-fenylen)ester, homopolymer (CAS RN 25722-66-1),  - 1,3-bis(4-kyanofenyl)propan (CAS RN 1156-51-0),  - v roztoku butanonu (CAS RN 78-93-3) o obsahu méně než 50 % hmotnostních
  • - - - - 3911901990 80: Ostatní