Ostatní / Sušený / Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu.

Français 1 Nederlands 1 Polski 5

  • - - - - 3502119010 80: krystaly
  • - - - - 3502119090 80: Ostatní