Ostatní / Tiskařské barvy, inkousty a tuše všech druhů, též koncentrované nebo tuhé.

  • - - - 3215190010 80: Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafinech, obsahující nejvýše 13|% hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů
  • - - - 3215190020 80: Inkoust: -|tvořený polyesterovým polymerem a|disperzí stříbra (CAS|RN|7440-22-4) a|chloridu stříbrného (CAS|RN|7783-90-6) v|methyl(propyl)ketonu (CAS|RN|107-87-9), -|s celkovým obsahem pevných látek 55|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57|% hmotnostních a -|se specifickou hmotností 1,40|g/cm$3|nebo více, avšak nejvýše 1,60|g/cm$3, pro použití při výrobě elektrod
  • - - - 3215190090 80: Ostatní