Ostatní / Tiskařské barvy, inkousty a tuše všech druhů, též koncentrované nebo tuhé.

Deutsch 16 Français 1 Italiano 1 Nederlands 4 Svenska 1

  • - - - 3215190010 80: Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafinech, obsahující nejvýše 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů
  • - - - 3215190020 80: Inkoust: - tvořený polyesterovým polymerem a disperzí stříbra (CAS RN 7440-22-4) a chloridu stříbrného (CAS RN 7783-90-6) v methyl(propyl)ketonu (CAS RN 107-87-9), - s celkovým obsahem pevných látek 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 % hmotnostních a - se specifickou hmotností 1,40 g/cm$3 nebo více, avšak nejvýše 1,60 g/cm$3, pro použití při výrobě elektrod
  • - - - 3215190090 80: Ostatní