Ostatní výrobky ze zinku / ZINEK A VÝROBKY Z NĚHO.

Deutsch 366 Ελληνικά 1 English 11 Español 1 Français 69 Nederlands 6 Polski 70 Română 4 Slovenščina 7 Svenska 2

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace se jedná o výrobek ze slitiny zinku (69 - 73%) a hliníku.

Výrobek je tvořen tyčí, která je opatřena na obou koncích ozubením, a slouží k zaseknutí bezpečnostního pásu, kdy svým ozubením se zasekne o ozubení pevné části navíječe bezpečnostního pásu.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OBECNÝCH KOVŮ OBECNÉ KOVY SLITINY ZINKU ZE ZINKU BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Dle deklarovaných údajů se jedná o držák…

z kovu; s plastem; s lepicí vrstvou; držáky; mobilní telefony;…

Dle deklarovaných údajů se jedná o držák mobilního telefonu ve formě zploštělého sklopného kovového kroužku na plastové základně.

Základna má lepící vrstvu, díky které je výrobek přilepen na zadní stranu mobilního telefonu a může sloužit po navlečení na prst jako jeho držák nebo opřením o kroužek jako stojánek, popř. sloužit k zavěšení mobilního telefonu.

Kovový kroužek tvořící držák nebo stojánek dává výrobku podstatný charakter. Materiál: základna - ABS (akrylonitrilbutadienstyren), kroužek - slitina zinku.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KOVU S PLASTEM S LEPICÍ VRSTVOU DRŽÁKY MOBILNÍ TELEFONY SLITINY ZINKU KROUŽKY, TVAR

Dle deklarovaných údajů se jedná o hákovou,…

obecné kovy; karabiny; slitiny zinku; slitiny; ze zinku

Dle deklarovaných údajů se jedná o hákovou, otočnou karabinu ze slitiny zinku s obsahem zinku 95 % hmotnostních. Povrch karabiny je poniklovaný. Karabina je určena na vodítka pro psy. Rozměry 1,3 x 5,5 cm.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OBECNÉ KOVY KARABINY SLITINY ZINKU SLITINY ZE ZINKU

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o výrobek (ovládací prvek) ze zinkoslitiny s chromovou povrchovou úpravou.

Součástí výrobku je plastová krytka, která chrání jeho pohledovou část. Pomocí výrobku je ovládáno uzavírání/otevírání odpadu vanového sifonu.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OBECNÉ KOVY ZINEK SLITINY ZINKU KNOFLÍKY