Z ostatních plastů / Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů.

Deutsch 18 English 1 Français 5 Italiano 1 Polski 4

 • - - - 3921190010 80: Pro použití v některých typech letadel
 • - - - 3921190030 10: Ostatní
 • - - - - 3921190030 80: Bloky s buněčnou strukturou obsahující: - polyamid-6 nebo poly(epoxy-anhydrid) - 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen - 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních anorganických plnidel
 • - - - - 3921190040 80: Průhledné, mikroporézní filmy z polyethylenu roubovaného na kyselinu akrylovou ve formě rolí: - o šířce 98 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm, - o tloušťce 15 μm nebo větší, avšak nejvýše 36 μm, pro použití při výrobě separátorů alkalických baterií
 • - - - - 3921190050 80: Porézní membrána z polytetrafluorethylenu (PTFE) laminovaná na polyesterovou netkanou textilii získanou technologií spunbond - o celkové tloušťce větší než 0,05 mm, avšak nejvýše 0,20 mm, - s tlakem způsobujícím průnik vody mezi 5 a 200 kPa, podle normy ISO 811, a - s propustností vzduchu 0,08 cm$3/cm$2/s nebo více, podle normy ISO 5636-5
 • - - - - 3921190060 80: Multiporézní vícevrstvá separační fólie: - s jednou mikroporézní polyethylenovou vrstvou mezi dvěma mikroporézními polypropylenovými vrstvami, též oboustranně potažená oxidem hlinitým, - o šířce 65 mm nebo více, avšak nejvýše 170 mm, - o celkové tloušťce 0,01 mm nebo více, avšak nejvýše 0,03 mm, - o pórovitosti 0,25 nebo více, avšak nejvýše 0,65
 • - - - - 3921190070 80: Mikroporézní membrány z expandovaného polytetrafluorethylenu (ePTFE) v rolích: - o šířce 1 600 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 730 mm a - s tloušťkou membrány 15 μm nebo větší, avšak nejvýše 50 μm, pro použití při výrobě bikomponentní ePTFE membrány
 • - - - - 3921190080 80: Mikroporézní jednovrstvý film z polypropylenu nebo mikroporézní třívrstvý film z polypropylenu, polyethylenu a polypropylenu: - s nulovým smršťováním ve směru příčném na směr výroby, - o celkové tloušťce 10 μm nebo větší, avšak nejvýše 50 μm, - o šířce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 900 mm, - o délce větší než 200 m, avšak nejvýše 3 000 m a - s průměrnou velikostí pórů mezi 0,02 µm a 0,1 µm
 • - - - - 3921190093 80: Pásy mikropórézního polytetrafluorethylenu na netkané podložce, pro použití při výrobě filtrů pro zařízení na dialýzu ledvin
 • - - - - 3921190095 80: Film z polyethersulfonu, o tloušťce nejvýše 200 μm
 • - - - - 3921190096 80: Lehčený film, sestávající z vrstvy polyethylenu tloušťky 90 μm nebo větší, avšak nejvýše 140 μm a vrstvy regenerované celulózy tloušťky 10 μm nebo větší, avšak nejvýše 40 μm
 • - - - - 3921190099 80 (0/2) : Ostatní