Z ostatních plastů / Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů.

 • - - - 3921190010 80: Pro použití v některých typech letadel
 • - - - 3921190030 10: Ostatní
 • - - - - 3921190030 80: Bloky s buněčnou strukturou obsahující: -|polyamid-6|nebo poly(epoxy-anhydrid) -|7|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9|% hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen -|10|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25|% hmotnostních anorganických plnidel
 • - - - - 3921190040 80: Průhledné, mikroporézní filmy z polyethylenu roubovaného na kyselinu akrylovou ve|formě rolí: -|o|šířce 98|mm nebo větší, avšak nejvýše 170|mm, -|o tloušťce 15|μm nebo větší, avšak nejvýše 36|μm, pro použití při výrobě separátorů alkalických baterií
 • - - - - 3921190050 80: Porézní membrána z polytetrafluorethylenu (PTFE) laminovaná na polyesterovou netkanou textilii získanou technologií spunbond -|o celkové tloušťce větší než 0,05|mm, avšak nejvýše 0,20|mm, -|s tlakem způsobujícím průnik vody mezi 5|a|200|kPa, podle normy ISO 811, a -|s|propustností vzduchu 0,08|cm$3/cm$2/s|nebo více, podle normy ISO 5636-5
 • - - - - 3921190060 80: Multiporézní vícevrstvá separační fólie: -|s jednou mikroporézní polyethylenovou vrstvou mezi dvěma mikroporézními polypropylenovými vrstvami, též oboustranně potažená oxidem hlinitým, -|o šířce 65|mm nebo více, avšak nejvýše 170|mm, -|o celkové tloušťce 0,01|mm nebo více, avšak nejvýše 0,03|mm, -|o pórovitosti 0,25|nebo více, avšak nejvýše 0,65
 • - - - - 3921190070 80: Mikroporézní membrány z expandovaného polytetrafluorethylenu (ePTFE) v|rolích: -|o šířce 1|600|mm nebo větší, avšak nejvýše 1|730|mm a -|s tloušťkou membrány 15|μm nebo větší, avšak nejvýše 50|μm, pro použití při výrobě bikomponentní ePTFE membrány
 • - - - - 3921190080 80: Mikroporézní jednovrstvý film z polypropylenu nebo mikroporézní třívrstvý film z polypropylenu, polyethylenu a polypropylenu: -|s nulovým smršťováním ve směru příčném na směr výroby, -|o celkové tloušťce 10|μm nebo větší, avšak nejvýše 50|μm, -|o šířce 15|mm nebo větší, avšak nejvýše 900|mm, -|o délce větší než 200|m, avšak nejvýše 3|000|m a -|s průměrnou velikostí pórů mezi 0,02|µm a|0,1|µm
 • - - - - 3921190093 80: Pásy mikropórézního polytetrafluorethylenu na netkané podložce, pro použití při výrobě filtrů pro zařízení na dialýzu ledvin
 • - - - - 3921190095 80: Film z polyethersulfonu, o tloušťce nejvýše 200|μm
 • - - - - 3921190096 80: Lehčený film, sestávající z vrstvy polyethylenu tloušťky 90|μm nebo větší, avšak nejvýše 140|μm a vrstvy regenerované celulózy tloušťky 10|μm nebo větší, avšak nejvýše 40|μm
 • - - - - 3921190099 80 (0/1) : Ostatní