Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 6103100000 80 (2/0) : Obleky
 • - 6103220000 10: Komplety
 • - - 6103220000 80: Z bavlny
 • - - 6103230000 80: Ze syntetických vláken
 • - - 6103290000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6103310000 10: Saka a blejzry
 • - - 6103310000 80: Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
 • - - 6103320000 80: Z bavlny
 • - - 6103330000 80: Ze syntetických vláken
 • - - 6103390000 80 (2/0) : Z ostatních textilních materiálů
 • - 6103410000 10: Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky
 • - - 6103410000 80: Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
 • - - 6103420000 80: Z bavlny
 • - - 6103430000 80 (0/13) : Ze syntetických vláken
 • - - 6103490000 80 (4/0) : Z ostatních textilních materiálů