O obsahu síry převyšujícím 0,002 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,1 % hmotnostních.

  • - - - - 2710201721 10: O obsahu síry převyšujícím 0,002 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,05 % hmotnostních
  • - - - - - 2710201721 20: Směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20 % hmotnostních směsi monoalkylesterů mastných kyselin a parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
  • - - - - - - 2710201721 80: Odeslané z Kanady
  • - - - - - - 2710201729 80: Ostatní
  • - - - - - 2710201730 80: Směsi obsahující nejvýše 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20 % hmotnostních směsi monoalkylesterů mastných kyselin a parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
  • - - - - 2710201790 80: O obsahu síry převyšujícím 0,05 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,1 % hmotnostních