Přikrývky a plédy / OSTATNÍ ZCELA ZHOTOVENÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUPRAVY; OBNOŠENÉ ODĚVY A POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; HADRY.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 6301100000 80: Elektricky vyhřívané přikrývky
  • - 6301200000 80 (2/0) : Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané přikrývky) a plédy, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
  • - 6301300000 80 (2/0) : Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané přikrývky) a plédy, z bavlny
  • - 6301400000 80 (2/0) : Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané přikrývky) a plédy, ze syntetických vláken
  • - 6301900000 80 (2/0) : Ostatní přikrývky a plédy