Kapary / Ostatní / Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006.

  • - - - - 2005992010 80: Přípravky ve formě prášku, též obsahující přidaný cukr, ostatní sladící látky nebo škrob
  • - - - - 2005992090 80: Ostatní